t. +31 (0)24 3733349
sales@bluestoneasiatrading.com

CE Keuring

Blue Stone Asia Trading zorgt ervoor dat al hetgeen wij voor u laten produceren aan alle daarvoor geldende richtlijnen voldoet.

Voorafgaand, tijdens en na het productieproces worden door ons controles uitgevoerd welke in eerste instantie gericht zijn op de vaststelling van het gebruik van de juiste kwaliteit materialen. Vervolgens wordt elk geproduceerd artikel door een onafhankelijk instituut getest volgens de daarvoor geldende CE-richtlijnen. Bij goedkeuring wordt hiervan een officieel rapport opgemaakt welke garandeert dat het betreffende product ook daadwerkelijk aan de nieuwste daarvoor gestelde eisen voldoet (zie onderstaand artikel van de Voedsel en Waren Autoriteit).

Al onze producten worden dus daadwerkelijk CE gekeurd!

Het is namelijk een misverstand dat alle producten met een CE-markering zouden zijn geïnspecteerd of goedgekeurd zouden zijn door een bepaalde instantie. Voor het overgrote deel van de producten die op de markt worden gebracht, mag de fabrikant zelf vaststellen dat het product aan de eisen van de richtlijn voldoet en zelf CE-markering aanbrengen.

CE-gekeurd is daarom ook een onjuiste term. Producten met CE-markering zijn in veel gevallen niet gekeurd.

Bron: vwa.nl

 

Chemische eisen speelgoed aangescherpt per 20 juli 2013

NVWA mededelingen consumentenartikelen | 12 juli 2013

Speelgoed dat na 20 juli 2013 op de markt wordt gebracht, moet voldoen aan nieuwe en aangescherpte eisen en normen in de Europese Richtlijn Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG. Het gaat hierbij om chemische stoffen die in speelgoed aanwezig kunnen zijn.

Met name de volgende eisen zijn nieuw of aangescherpt:

- de afgifte van 19 zware metalen uit speelgoed;

- de toepassing van en etikettering van allergene geurstoffen;

- de toepassing van en blootstelling aan chemische stoffen die kankerverwekkend zijn (carcinogeen), die erfelijke eigenschappen veranderen (mutageen) en die schadelijk zijn voor de voortplanting of het nageslacht (reprotoxisch). De afgifte van nitrosamines en nitroseerbare stoffen wordt specifiek geregeld;

- cosmetisch speelgoed, zoals speelgoedcosmetica voor poppen, moet voldoen aan de Europese Richtlijn Speelgoed 2009/48/EG én aan de geldende cosmetica wetgeving;

- speelgoed dat in contact komt met voedsel moet voldoen aan Verordening 1935/2004/EG (materialen bestemd voor levensmiddelencontact).

Bron: vwa.nl